הכנס הארצי של החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר

תאריך פרסום הארוע: 24.03.2024, 11:05
מיקום: מרכז רפואי שמיר-אסף הרופא
מועד התחלה: 16 במאי 2024, 08:45
מועד סיום: 16 במאי 2024, 16:45

לחברות וחברי החברה לרפואה מודעת מין ומגדר (Isragem) שלום רב,

אנחנו שמחים להציג לפניכם.ן את תוכנית הכנס הארצי המתקרב. התוכנית הרבגונית המצורפת כוללת הרצאות, הצגות פוסטרים וקבוצות דיון מודרכות. נשמח אם תרשמו בהקדם.

קול קורא להגשת פוסטרים

  • חברות ב-ISRAGEM אינה תנאי להגשת תקציר אך נדרשת הרשמה לכנס.
  • הנושא צריך לעסוק בהבדלים תפקודיים בין המינים והמגדרים מדיסציפלינות הרפואיות והפרא-רפואיות השונות וכן ממדעי היסוד.
  • התקציר יכלול עד 250 מילים ויהיה מחולק לארבע קטגוריות: מבוא, חומרים ושיטות, תוצאות, דיון/ תוכניות להמשך. ניתן להוסיף עד 5 מראי מקום.
  • הפוסטרים שיתקבלו יוצגו בכל מהלך יום הכנס. ועדת הפוסטרים תבחר את חמשת הפוסטרים המובילים שיוצגו כהרצאות קצרות במושב הראשון של הכנס וגם תבחר את הפוסטר המצטיין.
  • פרס הפוסטר המצטיין יוענק בישיבת הסיום של הכנס (מלגת נסיעה לכנס הבינלאומי באירופה בשנה 2025)
  • את ההגשות יש לשלוח ל mg@isragem.org.il עד ה-15.4.2024

קבוצות דיון מודרכות
יתקיימו במקביל חמש קבוצות דיון מודרכות. להשתתפות נדרשת הרשמה מראש על גבי הטופס המקוון.
ניתן יהיה להירשם לעד ארבע מתוך חמשת קבוצות הדיון בלבד. כל חצי שעה יתחלף הקהל (אך לא המנחים.ות ) בין השולחנות.

אסיפה כללית
חברי וחברות ISRAGEM מוזמנים ומוזמנות לאסיפה הכללית שתתקיים במהלך הכנס ב-16.5.24 בשעה 13:50. ההצבעות באסיפה תהיינה באמצעות כרטיס שיימסר לחברי ISRAGEM ביום הכנס.

סדר יום:
קביעת קוורום
דו"ח על פעילות הוועד
דו"ח כספי
עדכון התקנון.

חברי וחברות ISRAGEM מוזמנים.ות לשלוח לנו הערות והצעות. התקנון הקיים נמצא באתר שלנו והתקנון המוצע שיכלול הצעות שתתקבלנה עד ה-25.4.2024 יפורסם גם הוא באתר שלנו עד 5.5.2024.

דו"ח פעילות של הארגון הבינלאומי (IGM)
נשמח לקבל הערות או הצעות לגבי סדר היום עד 25.4.2024. נושא שלא נכלל בסדר היום לא יידון באסיפה.

עוד נושא חשוב מעוד: אני שוב מבקש ממי שעדיין לא סידר.ה את החברות בחברה שלנו לעשות כן בהקדם.

להתראות בכנס!

פרופ' מרק גלזרמן

יו"ר ISRAGEM